Več o projektu

Investitor Občina Rače-Fram bo pričela s prenovo in posodobitvijo sistema čiščenja odpadnih voda. Obstoječa čistilna naprava (v nadaljevanju: ČN) s projektirano kapaciteto 3.000 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE) in izvedeno nadgradnjo v letu 2006 na 5.000 PE je že zastarela ter izrabljena.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.